">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
2611 19/12/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยานายสุริยา ผาแสง035335592
2610 12/12/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยานายสุริยา ผาแสง035335592
2609 14/12/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงครามกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม034-711699
2608 26/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาค้อ4เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอเขาค้อ056-720761 / 056-728275
2607 19/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองไผ่8เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอหนองไผ่056-720761 / 056-782458
2606 16/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังโป่ง3วังหิน วังโป่ง เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอวังโป่ง056-720761 / 056-923693
2605 15/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก3บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก056-720761 / 056-701794
2604 25/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน16กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน056-720761 / 056-732146
2603 18/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี7ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี056-720761 / 056-792165
2602 20/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ6ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ056-720761 / 056-799692
2601 13/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน13ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอชนแดน056-720761 / 056-761284
2600 23/5/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน1ลาดแค ชนแดน เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอชนแดน056-720761 / 056-761284
2599 16/5/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ16ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ056-720761 / 056-799692
2598 18/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์3ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์056-720761 / 056-725874
2597 11/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์9ห้วยสะแก เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์056-720761 / 056-725874
2596 21/3/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี3,4บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี056-720761 / 056-792165
2595 14/3/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มเก่า6นาซำ หล่มเก่า เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอหล่มเก่า056-720761 / 056-708519
2594 21/2/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก3สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก056-720761 / 056-701794
2593 14/2/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน8สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน056-720761 / 056-732146
2592 24/1/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอน้ำหนาว3โคกมน น้ำหนาว เพชรบูรณ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอน้ำหนาว056-720761 / 056-779055
12345678910...