">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
3015 27/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย5สายออ โนนไทย นครราชสีมานายประจักษ์ กิติวรรณ044-381360
3014 26/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์3บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์055816803
3013 13/5/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์อบต.ทรายมูลทรายมูล องครักษ์ นครนายกนายนกูล อ้อยทิพย์037391106
3012 26/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์อบต.บางสมบูรณ์บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายกนายนกูล อ้อยทิพย์037391106
3011 25/5/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์อบต.บางสมบูรณ์บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายกนายนกูล อ้อยทิพย์037391106
3010 9/4/2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน4แม่แวน พร้าว เชียงใหม่เครือฟ้า 
3009 12/5/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์อบต.ทรายมูลทรายมูล องครักษ์ นครนายกปศุสัตว์อำเภอองครักษ์037391106
3008 1/5/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายกเทศบาลตำบลท่าช้างท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายกปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก037315278
3007 30/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายกเทศบาลตำบลท่าช้างท่าช้าง เมืองนครนายก นครนายกปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก037315278
3006 18/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย0960088795
3005 11/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย0960088795
3004 4/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย0960088795
3003 30/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ในเวียง เมืองแพร่ แพร่น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย0960088795
3002 2/5/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่3บ้านกวาง สูงเม่น แพร่น.สพ.จิรัฎฐ์ ทะนันชัย0960088795
3001 24/4/2561 สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง ดอนยาวใหญ่ โนนแดง นครราชสีมานายยงยุทธ ชูรัตน์044-485244
3000 12/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย3บ้านหม้อ พิชัย อุตรดิตถ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย055421820
2999 15/5/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย6ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย055421820
2998 30/1/2561 อบต.หนองโอ่ง14หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม035-564187ต่อ113
2997 29/1/2561 อบต.หนองโอ่ง13หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม035-564187ต่อ113
2996 28/1/2561 อบต.หนองโอ่ง12หนองโอ่ง อู่ทอง สุพรรณบุรีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม035-564187ต่อ113
12345678910...