">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
2488 21/6/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
2487 3/8/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2486 2/8/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2485 1/8/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2484 31/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2483 28/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2482 27/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2481 26/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2480 25/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2479 24/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางม่วง ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2478 21/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2477 20/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2476 19/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2475 18/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2474 17/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2473 14/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2472 12/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2471 13/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2470 11/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2469 10/7/2560 มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย บางนายสี ตะกั่วป่า พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
12345678910...