">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
2530 23/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชรน.ส.วันวิสาข์ ศิลาเพชร055711458
2529 24/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2528 15/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ4เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2527 11/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2526 9/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2525 4/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2524 16/8/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
2523 16/8/2560 สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.สหัสขันธ์2โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์นายสุรพล เกิดศักดิ์0819659071
2522 17/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร หนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครนายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ081-7745594
2521 9/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานครนายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล089-7459455
2520 18/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น8บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่นกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์043-222154
2519 10/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2518 4/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ6พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2517 28/7/2560 สนง.ปศจ.อุบลราชธานี(โครงการประชารัฐร่วมใจบริการ เฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา)3ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี  
2516 27/7/2560 สนง.ปศจ.อุบลราขธานี(โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร) เมืองเดช เดชอุดม อุบลราชธานี045-255005 
2515 21/7/2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง4แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงรายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ0818829863
2514 24/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2513 11/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2512 9/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2511 27/7/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
12345678910...