">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
3162 20/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า4 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมินายวิชัย กองโฮม0-4481-2334 ต่อ 13
3161 22/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายกพื้นที่ อบต.หินตั้งหินตั้ง เมืองนครนายก นครนายกนายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์037315278
3160 19/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายกพื้น อบต.ดงละครดงละคร เมืองนครนายก นครนายกนายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์037315278
3159 18/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายกพื้นที่ อบต.ดงละครดงละคร เมืองนครนายก นครนายกนายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์037315278
3158 15/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนาพื้นที่ อบต.บ้านพร้าวบ้านพร้าว บ้านนา นครนายกนายณรงค์ เซี่ยงเห็น0897471998
3157 14/6/2561 สำนังานปศุสัตว์อำเภอบ้านนาพื้นที่ อบต.บ้านพร้าวบ้านพร้าว บ้านนา นครนายกนายณรงค์ เซี่ยงเห็น0897471998
3156 13/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนาพื้นที่ อบต.บ้านพริกบ้านพริก บ้านนา นครนายกนายณรงค์ เซี่ยงเห็น0897471998
3155 12/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกพื้นที่ อบต.บ้านพริกบ้านพริก บ้านนา นครนายกนายณรงค์ เซี่ยงเห็น0897471998
3154 20/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032-602422
3153 15/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032-602422
3152 13/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์7กุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032-602422
3151 7/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง4ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมานายบุญเลิศ นามบัณฑิต044-391035
3150 22/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรีปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ081-9835351
3149 21/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรีปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ081-9835351
3148 18/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรีปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี089-5447309
3147 17/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรีปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี089-5447309
3146 16/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรีปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี089-5447309
3145 15/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม17โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรีปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม098-2891903
3144 14/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรีปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม089-2891903
3143 13/6/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี4 ต.หนองแสงหนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรีฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์037-216670
12345678910...