">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
2543 19/10/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
2542 20/9/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์7หาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
2541 15/9/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
2540 26/9/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย3ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ปศุสัตว์อำเภอพิชัย055421820
2539 14/9/2560 สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.กมลาไสย5ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์นายธนวัฒน์ แจ่มสุวรรณ061-0951199
2538 13/9/2560 สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.ฆ้องชัย12โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์นายชุติพนธ์ ปัดถา087-9525938
2537 27/9/2560 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหารกลุ่มสุขภาพสัตว์042-640096-7
2536 21/9/2560 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหารกลุ่มสุขภาพสัตว์042-640096-7
2535 12/9/2560 สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.กุฉินารายณ์15สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์นายสุรศักดิ์ แย้มสกุล081-3698237
2534 19/9/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์นายคงศักดิ์ จอมทอง086-4584613
2533 7/9/2560 สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.ยางตลาด หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์นายดุสิต พุทธเจริญ ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด089-8438176
2532 15/9/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น1เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่นกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์043-222154
2531 4/9/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา076-412080
2530 23/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร3วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชรน.ส.วันวิสาข์ ศิลาเพชร055711458
2529 24/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ8ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2528 15/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ4เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2527 11/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2526 9/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2525 4/8/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2524 16/8/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เกาะปันหยี เมืองพังงา พังงานายธวัชชัย เปล้าคูหา0746-412080
12345678910...