">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
2657 13/2/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
2656 26/2/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร1วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชรน.ส.วันวิสาข์ ศิลาเพชร055711458
2655 26/2/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์3ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ปศุสัตว์อำเภอพิชัย055421820
2654 7/2/2561 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
2653 15/1/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์055816803
2652 22/1/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ุ6วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์055816803
2651 18/12/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์3บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์055816803
2650 25/12/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์7วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์055816803
2649 24/11/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์6หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์055816803
2648 6/2/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ วังแดง ตรอน อุตรดิตถ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์055816803
2647 21/2/2561 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ1เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2646 13/2/2561 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ4รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2645 12/2/2561 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ7กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2644 9/2/2561 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ11ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045612779
2643 1/2/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เวียง เมืองพะเยา พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
2642 25/1/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ขุนควร ปง พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
2641 19/1/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เวียง เมืองพะเยา พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
2640 21/12/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
2639 13/12/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
2638 30/11/2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา5บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
12345678910...