">

ออกหน่วยบริการ

ค้นหา
รหัส : ช่วงเวลา :  จาก  ถึง
จังหวัด : อำเภอ: ตำบล :
   
 
รหัส วันที่ออกหน่วย หน่วยงานหมู่ตำบลอำเภอจังหวัดผู้ประสานงานเบอร์โทร ดูข้อมูล
3229 17/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายกพื้นที่ อบต.ดอนยอดอนยอ เมืองนครนายก นครนายกนายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์037315278
3228 5/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ2ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3227 4/9/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ8นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3226 28/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ11เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3225 23/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3224 15/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ4นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3223 10/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ12กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3222 9/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา ปง ปง พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
3221 3/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะะเยา เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์054431322
3220 2/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พระเหลา พนา อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์045-541204
3219 14/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย2ท่ามะเฟือง พิชัย อุตรดิตถ์ปศุสัตว์อำเภอพิชัย055421820
3218 22/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3217 17/8/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ3บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3216 24/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ7บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์0-4554-1204
3215 26/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมา ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมาสำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมา044-245072
3214 25/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย3เมืองพะไล บัวลาย นครราชสีมาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวลาย 
3213 31/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032602422
3212 24/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032-602422
3211 23/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์032-602422
3210 24/7/2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรีกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์036-813495 ต่อ 300
12345678910...