">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย
วันที่ : 24/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 11:0
สถานที่ : วัดหน้าพระธาตุ หมู่ที่ : 2
จังหวัด:
อุตรดิตถ์ อำเภอ: พิชัย
ตำบล : ในเมือง รหัสไปรษณีย์: 53120
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 12/7/2561    
ผู้ประสานงาน: ปศุสัตว์อำเภอพิชัย    
โทรศัพท์: 055-421820