">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ : 25/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 7:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : โรงเรียนบ้านห้วยยายจิ๋ว หมู่ที่ :
จังหวัด:
ชัยภูมิ อำเภอ: เทพสถิต
ตำบล : ห้วยยายจิ๋ว รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 3/7/2561    
ผู้ประสานงาน: นายวิชัย กองโฮม    
โทรศัพท์: 093-137-5194