">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
วันที่ : 4/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 7:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : วัดรังงาม หมู่ที่ :
จังหวัด:
ชัยภูมิ อำเภอ: เนินสง่า
ตำบล : รังงาม รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 3/7/2561    
ผู้ประสานงาน: นายวิชัย กองโฮม    
โทรศัพท์: 093-137-5194