">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ : 3/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 12:0
สถานที่ : วัดดาวเรือง หมู่ที่ : 11
จังหวัด:
สิงห์บุรี อำเภอ: บางระจัน
ตำบล : ไม้ดัด รหัสไปรษณีย์: 16000
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 3/7/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 036-813495