">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ : 3/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:0 ถึง : 12:0
สถานที่ : ศาลาประชาคมบ้านบุ่ง หมู่ที่ : 3
จังหวัด:
อำนาจเจริญ อำเภอ: เมืองอำนาจเจริญ
ตำบล : บุ่ง รหัสไปรษณีย์: 37000
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 2/7/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 0-4554-1204