">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก
วันที่ : 19/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 15:30
สถานที่ : พื้น อบต.ดงละคร หมู่ที่ : พื้น อบต.ดงละคร
จังหวัด:
นครนายก อำเภอ: เมืองนครนายก
ตำบล : ดงละคร รหัสไปรษณีย์: 26000
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 13/6/2561    
ผู้ประสานงาน: นายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์    
โทรศัพท์: 037315278