">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง
วันที่ : 7/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:- ถึง : 12:-
สถานที่ : โรงเรียนเทเรซาอุปถัมภ์ หมู่ที่ : 4
จังหวัด:
นครราชสีมา อำเภอ: ห้วยแถลง
ตำบล : ตะโก รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/6/2561    
ผู้ประสานงาน: นายบุญเลิศ นามบัณฑิต    
โทรศัพท์: 044-391035