">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ
วันที่ : 22/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 14:0
สถานที่ : หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีมหาโพธิ หมู่ที่ :
จังหวัด:
ปราจีนบุรี อำเภอ: ศรีมหาโพธิ
ตำบล : ศรีมหาโพธิ รหัสไปรษณีย์: 25140
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/6/2561    
ผู้ประสานงาน: ปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ    
โทรศัพท์: 081-9835351