">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี
วันที่ : 16/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 15:10
สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี หมู่ที่ :
จังหวัด:
ปราจีนบุรี อำเภอ: เมืองปราจีนบุรี
ตำบล : หน้าเมือง รหัสไปรษณีย์: 25000
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/6/2561    
ผู้ประสานงาน: ปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี    
โทรศัพท์: 089-5447309