">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม
วันที่ : 15/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 15:10
สถานที่ : วัดพรหมรังษี หมู่ที่ : 17
จังหวัด:
ปราจีนบุรี อำเภอ: ประจันตคาม
ตำบล : โพธิ์งาม รหัสไปรษณีย์: 25130
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/6/2561    
ผู้ประสานงาน: ปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม    
โทรศัพท์: 098-2891903