">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม
วันที่ : 14/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 15:10
สถานที่ : สวนสุขภาพเทศบาลประจันตคาม หมู่ที่ :
จังหวัด:
ปราจีนบุรี อำเภอ: ประจันตคาม
ตำบล : ประจันตคาม รหัสไปรษณีย์: 25130
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/6/2561    
ผู้ประสานงาน: ปศุสัตว์อำเภอประจันตคาม    
โทรศัพท์: 089-2891903