">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ : 13/6/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:15 ถึง : 12:30
สถานที่ : วัดประดิษฐ์ฐาราม หมู่ที่ : 4 ต.หนองแสง
จังหวัด:
ปราจีนบุรี อำเภอ: ประจันตคาม
ตำบล : หนองแสง รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/6/2561    
ผู้ประสานงาน: ฝ่ายพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 037-216670