">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลพบุรี
วันที่ : 17/5/2561 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : วัดอัมพวัน หมู่ที่ :
จังหวัด:
ลพบุรี อำเภอ: เมืองลพบุรี
ตำบล : ท่าหิน รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 16/5/2561    
ผู้ประสานงาน: นายไชยา หาญชนะ    
โทรศัพท์: 0819482475