">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ : 15/3/2561 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : ศูนย์ส่งเสริมฯ หมู่ที่ : 2
จังหวัด:
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ: หัวหิน
ตำบล : ห้วยสัตว์ใหญ่ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 14/3/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 032602422