">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 23/3/2561 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : เทศบาลตำบลสิ หมู่ที่ : 1
จังหวัด:
ศรีสะเกษ อำเภอ: ขุนหาญ
ตำบล : สิ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 12/3/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 045612779