">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหสนคร
วันที่ : 12/3/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:0 ถึง : 14:0
สถานที่ : ชุมชนหนองแขม หมู่ที่ :
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร อำเภอ: เขตหนองแขม
ตำบล : หนองแขม รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 8/3/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: