">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย
วันที่ : 21/3/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 11:30
สถานที่ : วัดคลองกะพั้ว หมู่ที่ : 6
จังหวัด:
อุตรดิตถ์ อำเภอ: พิชัย
ตำบล : บ้านโคน รหัสไปรษณีย์: 53120
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/3/2561    
ผู้ประสานงาน: ปศุสัตว์อำเภอพิชัย    
โทรศัพท์: 055-421820