">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ : 21/3/2561 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : 12:0
สถานที่ : วันธรรมประสิทธิ์ (คลองช่อง) หมู่ที่ :
จังหวัด:
สมุทรสงคราม อำเภอ: เมืองสมุทรสงคราม
ตำบล : คลองโคน รหัสไปรษณีย์: 75000
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/3/2561    
ผู้ประสานงาน: นางเสาวณิต วรชาติวัฒน    
โทรศัพท์: 0898365975