">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ : 26/2/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 11:0
สถานที่ : วัดมหาธาตุ หมู่ที่ : 3
จังหวัด:
อุตรดิตถ์ อำเภอ: พิชัย
ตำบล : ในเมือง รหัสไปรษณีย์: 53120
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 11/2/2561    
ผู้ประสานงาน: ปศุสัตว์อำเภอพิชัย    
โทรศัพท์: 055421820