">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ : 22/1/2561 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ : ุ6
จังหวัด:
อุตรดิตถ์ อำเภอ: เมืองอุตรดิตถ์
ตำบล : วังดิน รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 7/2/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์    
โทรศัพท์: 055816803