">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 9/2/2561 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : บ้านบิง หมู่ที่ : 11
จังหวัด:
ศรีสะเกษ อำเภอ: ขุขันธ์
ตำบล : ดองกำเม็ด รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/2/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 045612779