">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
วันที่ : 30/11/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:- ถึง : 15:-
สถานที่ : โรงเรียนบ้านไร่อ้อย หมู่ที่ : 5
จังหวัด:
พะเยา อำเภอ: แม่ใจ
ตำบล : บ้านเหล่า รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 1/2/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 054431322