">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
วันที่ : 13/11/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:- ถึง : 15:-
สถานที่ : วัดผาธรรมนิมิต หมู่ที่ :
จังหวัด:
พะเยา อำเภอ: เมืองพะเยา
ตำบล : ท่าวังทอง รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 1/2/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 054431322