">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 9/1/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : วัดบ้านแค หมู่ที่ :
จังหวัด:
พระนครศรีอยุธยา อำเภอ: ผักไห่
ตำบล : บ้านแค รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 8/1/2561    
ผู้ประสานงาน: นายสุริยา ผาแสง    
โทรศัพท์: 035335592