">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
วันที่ : 18/1/2561 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : โรงเรียนบ้านวังตามัว หมู่ที่ : 7
จังหวัด:
นครพนม อำเภอ: เมืองนครพนม
ตำบล : วังตามัว รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/1/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 042-511089