">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : 5/1/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:0 ถึง : 12:30
สถานที่ : วัดโทวาส บ้านม่วง หมู่ที่ : 11
จังหวัด:
มุกดาหาร อำเภอ: คำชะอี
ตำบล : บ้านเหล่า รหัสไปรษณีย์: 49110
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 3/1/2561    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 042-640096-7