">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ : 26/12/2560 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : เทศบาลนครหลวง หมู่ที่ :
จังหวัด:
พระนครศรีอยุธยา อำเภอ: นครหลวง
ตำบล : นครหลวง รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 25/12/2560    
ผู้ประสานงาน: นายสุริยา ผาแสง    
โทรศัพท์: 035335592