">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 5/1/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : โรงเรียนบ้านกุดธาตุ หมู่ที่ : 1
จังหวัด:
ขอนแก่น อำเภอ: หนองนาคำ
ตำบล : กุดธาตุ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 25/12/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 043-222154