">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ : 11/1/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 14:30
สถานที่ : ศาลาอเนกประสงค์บริเวณโรงเรียนฑีปังกรวิทยาพัฒน์ หมู่ที่ : 2
จังหวัด:
สมุทรสงคราม อำเภอ: อัมพวา
ตำบล : วัดประดู่ รหัสไปรษณีย์: 75110
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 14/12/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม    
โทรศัพท์: 034711699