">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ : 14/12/2560 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : วัดดาวโด่ง หมู่ที่ : 4
จังหวัด:
สมุทรสงคราม อำเภอ: เมืองสมุทรสงคราม
ตำบล : คลองเขิน รหัสไปรษณีย์: 75000
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/12/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม    
โทรศัพท์: 034-711699