">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเขาค้อ
วันที่ : 26/9/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย หมู่ที่ : 4
จังหวัด:
เพชรบูรณ์ อำเภอ: เขาค้อ
ตำบล : เข็กน้อย รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/12/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอเขาค้อ    
โทรศัพท์: 056-720761 / 056-728275