">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก
วันที่ : 15/8/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : โรงเรียนชุมชนบ้านติ้ว หมู่ที่ : 3
จังหวัด:
เพชรบูรณ์ อำเภอ: หล่มสัก
ตำบล : บ้านติ้ว รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/12/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอหล่มสัก    
โทรศัพท์: 056-720761 / 056-701794