">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน
วันที่ : 25/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ หมู่ที่ : 16
จังหวัด:
เพชรบูรณ์ อำเภอ: บึงสามพัน
ตำบล : กันจุ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/12/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอบึงสามพัน    
โทรศัพท์: 056-720761 / 056-732146