">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี
วันที่ : 18/7/2561 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:0
สถานที่ : โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์วิทยาคม หมู่ที่ : 7
จังหวัด:
เพชรบูรณ์ อำเภอ: วิเชียรบุรี
ตำบล : ซับสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 6/12/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ / ปศุสัตว์อำเภอวิเชียรบุรี    
โทรศัพท์: 056-720761 / 056-792165