">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.กมลาไสย
วันที่ : 14/9/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:30 ถึง : 15:0
สถานที่ : ศาลาประชาคม บ.สะอาดสมศรี หมู่ที่ : 5
จังหวัด:
กาฬสินธุ์ อำเภอ: กมลาไสย
ตำบล : ธัญญา รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 11/9/2560    
ผู้ประสานงาน: นายธนวัฒน์ แจ่มสุวรรณ    
โทรศัพท์: 061-0951199