">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.ฆ้องชัย
วันที่ : 13/9/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:30 ถึง : 15:0
สถานที่ : วัดโคกประสิทธิ์ บ.โคกประสิทธิ์ หมู่ที่ : 12
จังหวัด:
กาฬสินธุ์ อำเภอ: ฆ้องชัย
ตำบล : โคกสะอาด รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 11/9/2560    
ผู้ประสานงาน: นายชุติพนธ์ ปัดถา    
โทรศัพท์: 087-9525938