">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ : 21/9/2560 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 12:30
สถานที่ : เทศบาลบ้านแก้ง หมู่ที่ :
จังหวัด:
มุกดาหาร อำเภอ: ดอนตาล
ตำบล : บ้านแก้ง รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 8/9/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 042-640096-7