">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.กุฉินารายณ์
วันที่ : 12/9/2560 เวลาตั้งแต่ : 10:0 ถึง : 15:0
สถานที่ : วัดโพธิ์ชัย บ.สามขา หมู่ที่ : 15
จังหวัด:
กาฬสินธุ์ อำเภอ: กุฉินารายณ์
ตำบล : สามขา รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/9/2560    
ผู้ประสานงาน: นายสุรศักดิ์ แย้มสกุล    
โทรศัพท์: 081-3698237