">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.ยางตลาด
วันที่ : 7/9/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:30 ถึง : 15:0
สถานที่ : ศาลาประชาคม บ.เสียว หมู่ที่ :
จังหวัด:
กาฬสินธุ์ อำเภอ: ยางตลาด
ตำบล : หัวงัว รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 5/9/2560    
ผู้ประสานงาน: นายดุสิต พุทธเจริญ ปศุสัตว์อำเภอยางตลาด    
โทรศัพท์: 089-8438176