">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
วันที่ : 15/9/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:0 ถึง : -:-
สถานที่ : โรงเรียนจตุคามรังสรรค์ หมู่ที่ : 1
จังหวัด:
ขอนแก่น อำเภอ: เวียงเก่า
ตำบล : เขาน้อย รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 24/8/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 043-222154