">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา
วันที่ : 4/9/2560 เวลาตั้งแต่ : 8:30 ถึง : 15:0
สถานที่ : สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา หมู่ที่ :
จังหวัด:
พังงา อำเภอ: เมืองพังงา
ตำบล : ท้ายช้าง รหัสไปรษณีย์: 82000
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 23/8/2560    
ผู้ประสานงาน: นายธวัชชัย เปล้าคูหา    
โทรศัพท์: 076-412080