">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร
วันที่ : 23/8/2560 เวลาตั้งแต่ : 8:0 ถึง : 13:0
สถานที่ : วัดชายเคือง หมู่ที่ : 3
จังหวัด:
กำแพงเพชร อำเภอ: บึงสามัคคี
ตำบล : วังชะโอน รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 21/8/2560    
ผู้ประสานงาน: น.ส.วันวิสาข์ ศิลาเพชร    
โทรศัพท์: 055711458