">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ : 9/8/2560 เวลาตั้งแต่ : -:- ถึง : -:-
สถานที่ : ศาลากลางบ้านโพธิ์กระสัง หมู่ที่ : 1
จังหวัด:
ศรีสะเกษ อำเภอ: ขุนหาญ
ตำบล : โพธิ์กระสังข์ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 16/8/2560    
ผู้ประสานงาน: กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
โทรศัพท์: 045612779