">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ และ สนง.ปศอ.สหัสขันธ์
วันที่ : 16/8/2560 เวลาตั้งแต่ : 9:30 ถึง : 15:0
สถานที่ : ศาลาประชาคม บ.ห้วยเสือเต้น หมู่ที่ : 2
จังหวัด:
กาฬสินธุ์ อำเภอ: สหัสขันธ์
ตำบล : โนนน้ำเกลี้ยง รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 11/8/2560    
ผู้ประสานงาน: นายสุรพล เกิดศักดิ์    
โทรศัพท์: 0819659071