">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 17/8/2560 เวลาตั้งแต่ : 8:0 ถึง : 14:0
สถานที่ : เคหะหนองจอก หมู่ที่ :
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร อำเภอ: เขตหนองจอก
ตำบล : หนองจอก รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 4/8/2560    
ผู้ประสานงาน: นายวิริชธิ์พล นุชประเสริฐ    
โทรศัพท์: 081-7745594