">

ออกหน่วยบริการ

ออกหน่วยบริการ
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 9/8/2560 เวลาตั้งแต่ : 8:0 ถึง : 14:0
สถานที่ : วัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ :
จังหวัด:
กรุงเทพมหานคร อำเภอ: เขตราษฎร์บูรณะ
ตำบล : ราษฎร์บูรณะ รหัสไปรษณีย์:
บริการ
ประสานงาน
วันที่บันทึก: 4/8/2560    
ผู้ประสานงาน: นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล    
โทรศัพท์: 089-7459455