">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 23/5/2561 สุนัข5หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ ผลบวก
2 23/5/2561 สุนัข5ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง ผลบวก
3 22/5/2561 สุนัข ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง ผลบวก
4 22/5/2561 สุนัข8ตาอุด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ผลบวก
5 21/5/2561 สุนัข2บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี ผลบวก
6 21/5/2561 แมว1ท่าจะหลุง โชคชัย นครราชสีมา ผลบวก
7 21/5/2561 สุนัข หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผลบวก
8 21/5/2561 สุนัข14พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ผลบวก
9 21/5/2561 โค13ช้างซ้าย พระพรหม นครศรีธรรมราช ผลบวก
10 21/5/2561 สุนัข4ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>