">
ลำดับ วันที่ ชนิดสัตว์หมู่ตำบลอำเภอจังหวัด สถานะ
1 26/7/2560 สุนัข ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ผลบวก
2 24/7/2560 สุนัข2หนองขาม อาจสามารถ ร้อยเอ็ด ผลบวก
3 24/7/2560 สุนัข17หนองจิก บรบือ มหาสารคาม ผลบวก
4 24/7/2560 สุนัข8บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ ผลบวก
5 21/7/2560 สุนัข5นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด ผลบวก
6 21/7/2560 สุนัข14โพธิ์ใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด ผลบวก
7 21/7/2560 สุนัข ถนนนครไชยศรีเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลบวก
8 19/7/2560 สุนัข5ศรีภูมิ กระสังบุรีรัมย์ ผลบวก
9 19/7/2560 สุนัข8ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ ผลบวก
10 19/7/2560 สุนัข แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผลบวก
        
รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด>>