">
แบบฟอร์ม excel สำหรับการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
เนื่องจากในตอนนี้ระบบขัดข้อง และโปรแกรมเมอร์กำลังแก้ไขระบบ เบื่องต้นมาสามารถลงข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ที่แนบมานี้เพื่อลงข้อมูล "สัตว์มีเจ้าของ" และเมื่อระบบกลับมาใช้งานได้เป็นปกติเเล้วจะสามารถ upload excel นี้เข้าระบบได้ โดยการกรอกข้อมูล จะต้องไม่มีช่องเว้นว่าง หากเจ้าสัตว์ 1 คนมีสัตว์หลายตัวให้กรอกข้อมูลเจ้าของซ้ำกัน เเล้วกรอกข้อมูลสัตว์ในคอลัมป์ถัดไป ดังตัวอย่างแบบ (ห้ามลบ-เพิ่ม คอลัมป์ และห้ามมีข้อมูลเว้นว่าง และไม่ต้องใส่จังหวัด อำเภอ ตำบล เนื่องจากเมื่อ upload ไฟล์เข้าระบบด้วย user ของเเต่ละหน่วยงานระบบจะจดจำจังหวัด อำเภอ ตำบล ของ user และเติมให้อัตโนมัติ ) 1 ไฟล์จะกรอกข้อมูลได้ 1000 แถว/ไฟล์ หากมีข้อมูลมากกว่านั้น ให้กรอกข้อมูลในไฟล์ใหม่เพื่อลดระยะเวลาในการอัพโหลด ไฟลล์ excel นี้จะสาสามารถ upload เข้าสู่ระบบได้เมื่อระบบกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ ................................................................................................................... และสามารถศึกษาการใช้งานระบบเพิ่มเติมได้จาก "คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว" ได้ที่ลิ้งนี้คะ https://drive.google.com/file/d/0B7E7iFEFocNjclFsaUdlb1k3eTA/view ................................................................. แบบฟอร์มเก็บ้อมูล สัตว์มีเจ้าของ https://drive.google.com/open?id=0B5VOaxJnmls3dFhyR3pYV09Pb0k ................................................................ แบบฟอร์มเก็บข้อมูลสัตว์ไม่มีเจ้าของ https://drive.google.com/open?id=0B5VOaxJnmls3eXB0S2lEU0FIVXc
ดาวน์โหลดไฟล์