">

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

 
Drag a column header here to group by that column
วันที่รับตัวอย่าง(Descending)[Filter]
วันที่บันทึก[Filter]
จังหวัด[Filter]
อำเภอ[Filter]
ตำบล[Filter]
หมู่[Filter]
ชนิดสัตว์[Filter]
ผลตรวจ[Filter]
14/11/256016/11/2560กาฬสินธุ์ร่องคำ เหล่าอ้อย 10สุนัขผลบวก
13/11/256015/11/2560ร้อยเอ็ดอาจสามารถ บ้านดู่ 5โคผลบวก
13/11/256015/11/2560ร้อยเอ็ดเสลภูมิ นาแซง 5สุนัขผลบวก
13/11/256016/11/2560ชัยภูมิแก้งคร้อ เก่าย่าดี 9แมวผลบวก
13/11/256016/11/2560ชัยภูมิแก้งคร้อ เก่าย่าดี 9แมวผลบวก
13/11/256016/11/2560ชัยภูมิแก้งคร้อ เก่าย่าดี 9แมวผลบวก
13/11/256016/11/2560ชัยภูมิแก้งคร้อ เก่าย่าดี 9แมวผลบวก
13/11/256014/11/2560ยโสธรเมืองยโสธร เดิด 14โคผลบวก
13/11/256013/11/2560ยโสธรเมืองยโสธร ในเมือง  สุนัขผลบวก
13/11/256015/11/2560กรุงเทพมหานครเขตจตุจักร จตุจักร -สุนัขผลบวก
10/11/256013/11/2560ฉะเชิงเทราบางปะกง สองคลอง 1สุนัขผลบวก
10/11/256015/11/2560กรุงเทพมหานครเขตลาดกระบัง ลาดกระบัง -สุนัขผลบวก
9/11/256015/11/2560ร้อยเอ็ดเมืองสรวง คูเมือง 7สุนัขผลบวก
9/11/256015/11/2560ร้อยเอ็ดธวัชบุรี ไพศาล 6สุนัขผลบวก
8/11/256016/11/2560สงขลาหาดใหญ่ หาดใหญ่  สุนัขผลบวก
7/11/25607/11/2560มุกดาหารหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 8สุนัขผลบวก
7/11/25608/11/2560ร้อยเอ็ดทุ่งเขาหลวง เทอดไทย 1สุนัขผลบวก
7/11/25608/11/2560ร้อยเอ็ดโพนทอง แวง 1สุนัขผลบวก
7/11/256014/11/2560หนองคายเมืองหนองคาย สองห้อง 3แมวผลบวก
6/11/25609/11/2560สงขลาหาดใหญ่ คอหงส์ 1สุนัขผลบวก
Page 1 of 100 (1998 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
98
99
100
Next
[Condition]Create Filter