">

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

 
Drag a column header here to group by that column
วันที่รับตัวอย่าง(Descending)[Filter]
วันที่บันทึก[Filter]
จังหวัด[Filter]
อำเภอ[Filter]
ตำบล[Filter]
หมู่[Filter]
ชนิดสัตว์[Filter]
ผลตรวจ[Filter]
22/1/256123/1/2561กาฬสินธุ์กมลาไสย ดงลิง 2สุนัขผลบวก
21/1/256123/1/2561ยโสธรไทยเจริญ คำเตย 13สุนัขผลบวก
19/1/256123/1/2561สตูลควนกาหลง ควนกาหลง 2สุนัขผลบวก
19/1/256123/1/2561มุกดาหารหนองสูง หนองสูงใต้ 2สุนัขผลบวก
19/1/256122/1/2561กาฬสินธุ์นาคู บ่อแก้ว 4สุนัขผลบวก
19/1/256123/1/2561มหาสารคามวาปีปทุม ขามป้อม 16สุนัขผลบวก
19/1/256122/1/2561ยโสธรเมืองยโสธร ในเมือง  สุนัขผลบวก
18/1/256122/1/2561ร้อยเอ็ดเชียงขวัญ พระธาตุ 1สุนัขผลบวก
18/1/256122/1/2561ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิ เมืองทุ่ง 2แมวผลบวก
18/1/256122/1/2561ร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิ ดอกไม้ 3สุนัขผลบวก
18/1/256122/1/2561ร้อยเอ็ดเสลภูมิ บึงเกลือ 2สุนัขผลบวก
18/1/256122/1/2561ร้อยเอ็ดเสลภูมิ ขวัญเมือง 10สุนัขผลบวก
18/1/256122/1/2561ร้อยเอ็ดเสลภูมิ วังหลวง 12สุนัขผลบวก
18/1/256122/1/2561ร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด นาโพธิ์ 9สุนัขผลบวก
18/1/256122/1/2561ร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ด เหนือเมือง  สุนัขผลบวก
18/1/256120/1/2561เลยท่าลี่ ท่าลี่ 9สุนัขผลบวก
18/1/256120/1/2561เลยนาแห้ว นาแห้ว 5สุนัขผลบวก
17/1/256119/1/2561สงขลารัตภูมิ ควนรู 3สุนัขผลบวก
17/1/256119/1/2561ร้อยเอ็ดหนองฮี เด่นราษฎร์ 9สุนัขผลบวก
17/1/256119/1/2561ร้อยเอ็ดหนองฮี เด่นราษฎร์ 2สุนัขผลบวก
Page 1 of 112 (2235 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
110
111
112
Next
[Condition]Create Filter