">

รายการสถานการณ์พื้นที่ที่พบผลบวกทั้งหมด

 
Drag a column header here to group by that column
วันที่รับตัวอย่าง(Descending)[Filter]
วันที่บันทึก[Filter]
จังหวัด[Filter]
อำเภอ[Filter]
ตำบล[Filter]
หมู่[Filter]
ชนิดสัตว์[Filter]
ผลตรวจ[Filter]
18/7/256119/7/2561สุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์ ป่าร่อน 6โคผลบวก
18/7/256119/7/2561สุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์ กรูด 1สุนัขผลบวก
17/7/256117/7/2561เพชรบุรีชะอำ ชะอำ  สุนัขผลบวก
17/7/256119/7/2561สุรินทร์เมืองสุรินทร์ ท่าสว่าง 5สุนัขผลบวก
16/7/256118/7/2561สตูลมะนัง นิคมพัฒนา 4สุนัขผลบวก
16/7/256116/7/2561สุรินทร์เมืองสุรินทร์ ตาอ็อง 1โคผลบวก
16/7/256117/7/2561สุรินทร์เมืองสุรินทร์ ท่าสว่าง 15สุนัขผลบวก
13/7/256113/7/2561เพชรบุรีชะอำ ชะอำ  สุนัขผลบวก
13/7/256118/7/2561ชลบุรีเกาะจันทร์ เกาะจันทร์ 1สุนัขผลบวก
12/7/256113/7/2561มุกดาหารหนองสูง หนองสูงเหนือ 5สุนัขผลบวก
12/7/256113/7/2561ยโสธรทรายมูล ดงมะไฟ 6สุนัขผลบวก
12/7/256116/7/2561อุบลราชธานีพิบูลมังสาหาร โพธิ์ศรี 9สุนัขผลบวก
12/7/256117/7/2561ชลบุรีพนัสนิคม พนัสนิคม  สุนัขผลบวก
12/7/256117/7/2561ชลบุรีบ้านบึง หนองไผ่แก้ว 4สุนัขผลบวก
10/7/256113/7/2561ขอนแก่นหนองสองห้อง หนองสองห้อง 16สุนัขผลบวก
10/7/256113/7/2561ศรีสะเกษกันทรลักษ์ เสาธงชัย 4สุนัขผลบวก
9/7/25619/7/2561เพชรบุรีชะอำ ชะอำ  สุนัขผลบวก
9/7/25619/7/2561เพชรบุรีชะอำ ชะอำ  สุนัขผลบวก
9/7/256111/7/2561สุรินทร์ลำดวน ลำดวน 10สุนัขผลบวก
9/7/256111/7/2561สุรินทร์เมืองสุรินทร์ ตั้งใจ 9สุนัขผลบวก
Page 1 of 166 (3308 items)
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
164
165
166
Next
[Condition]Create Filter